FANDOM


Sir David (czyt. ser dejwid) – ojciec Gilana, Mistrz Sztuk Walki, Mistrz Szkoły Rycerskiej w lennie Caraway, a nade wszystko Naczelny Wódz Sił Królewskich, mianowany nowym Głównodowodzącym po śmierci lorda Northolta. Siwowłosy, mający pod sześćdziesiątkę rycerz. Człowiek odważny i szlachetny, chciał przejąć na siebie obowiązek walki z Morgarathem, gdyby ten rzucił wyzwanie królowi Duncanowi. Stary przyjaciel Halta.