FANDOM


Marisi - jeden z najętych przez Tennysona Genoweńczyków.

Halt w niebezpieczeństwie. Edytuj

Marisi zaczaił się wraz z Bacarim w martwym lesie, aby zabić Halta i Willa. Kiedy młodszy zabójca się ujawnił, Will i Halt jednocześnie strzelili w Genoweńczyka zabijając go, dzięki czemu nawet nie draśnięty Bacari zdobył szansę aby zranić Halta.